Vantaan kaupunki

Tietoa Vantaasta

Vantaalla on pitkä historia, mutta myös rohkeutta uudistua. Alueella asuttiin jo kivikaudella. Varhaisimmat löydöt asutuksesta ovat noin 7 000 vuoden takaa. Nykyään kaupungissa on asukkaita noin 200 000. Viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, joiden lisäksi puhutaan yli sataa muuta kieltä.

Asuinalueet kehittyvät jatkuvasti. Vanhat ja uudet asuinalueet limittyvät toisiinsa ja luovat moni-ilmeistä kaupunkimaisemaa. Vuoden 2015 asuntomessut järjestetään Marja-Vantaalla. Suunnitteilla oleva asuinalue tarjoaa kodin 27 000 asukkaalle.

Vantaalla on hyvät liikenneyhteydet ja joukkoliikenneratkaisut. Rakenteilla oleva Kehärata liittää kaupungin entistä tiiviimmin pääkaupunkiseutuun. Kaupungin sijainti on logistisesti erinomainen. Lentoasema ja sitä ympäröivä Aviapolis-yritysalue houkuttelevat Vantaalle sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä

Vantaan kaupungin 2000-luvun visiona on olla kansainvälinen, liiketoiminnan ja osaamisen keskus, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää. Tämä asettaa suuria vaatimuksia niin kuntalaisille kuin kaupungin työntekijöillekin. Samalla visio kuitenkin tarjoaa myös haasteita kehittymiselle eteenpäin. Vuonna 2009 Suomen neljänneksi suurimman kaupungin asukasluku on 195 397.

 Työtä tekijöille

Vantaan kaupungin palveluksessa on yli 11 300 ihmistä. Heistä noin puolet työskentelee opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa.

Ilmoitamme avoimet työpaikkamme haettavaksi järjestelmässä, johon on linkki tämän sivun alareunassa. Järjestelmä antaa sinulle käyttäjätunnuksen, jolla voit myöhemmin korjata hakemustasi tai hakea muita kaupungin työpaikkoja.

Vantaa on vetovoimainen työnantaja

Vantaan tavoitteena on edelleen vahvistaa erinomaista työnantajamainetta, parantaa kilpailukykyään rekrytoinnissa sekä lisätä maahanmuuttajien rekrytointia. Samalla pyritään henkilöstömäärän kasvun hallintaan, määräaikaisen henkilöstön tarpeen vähentämiseen, eläkeiän nousuun sekä ammatillisen osaamisen lisäämiseen.

Vantaalla on yli 11 300 työntekijää, joista lähes 80 prosenttia on naisia. Työpaikkoja on haettavana vuosittain satoja. Kesätyöpaikat ovat haettavana helmikuun aikana. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta. Peruskoululaisten työelämään tutustumispaikat ilmoitetaan TET -torilla. Kaupunki tarjoaa useilla aloilla harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

Vantaa on vastuullinen työnantaja.

Ota yhteyttä

Rekry