Taukokangas

Tietoa Taukokankaasta

Taukokangas on Oulaisissa toimiva hyvinvointikeskus, joka tarjoaa hoito- ja asumispalveluja, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta sekä muita hyvinvointipalveluja kaikenikäisille.

Taukokankaalla on sata majoituspaikkaa. Viihtyisät vastaanottotilat, hyvin varustetut kunto- ja liikuntasalit, yksilökuntoutus- ja ryhmätilat sekä allasterapiatilat tarjoavat hyvät puitteet myös avopalveluille. Kaikki tilat ovat yhdessä kerroksessa.

Taukokangas tuottaa vuosittain lähes 30 000 laitosmuotoista hoito-, asumis- ja kuntoutusvuorokautta sekä yli 6000 avopalvelukertaa. Suurin käyttäjäryhmä ovat olleet sotainvalidit ja veteraanit, mutta muiden asiakasryhmien osuus käyttäjistä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Kuntoutuspalveluissa on erityisesti työikäisten osuus kasvanut.

Henkilökuntaa on noin 125, joista hoito- ja kuntoutushenkilökuntaa lähes 80 asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstöä vajaa 50. Monipuolinen ammattijakauma mahdollistaa vaativatkin hoito-, kuntoutus- ja asiantuntijapalvelut.

Tuotamme kuntoutuspalveluja mm. Kelalle, Valtiokonttorille, työeläkelaitoksille ja työhallinnolle. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat mm. erityyppiset tutkimuspalvelut, kuntoutuskurssit eri sairausryhmille, TYK-valmennus ja ammatilliset kurssit. Laatujärjestelmä on auditoitu SFS Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta.

Taukokankaan ylläpitäjänä toimii Taukokangas Oy, jonka toimitusjohtajana toimii Seija Lepola ja ylilääkärinä Alpo Tilus.

Henkilöstö

Vuoden lopussa konsernissa oli 118 työntekijää vakinaisessa työsuhteessa. Osakeyhtiön palveluksessa oli 114 henkilöä osa-aikaiset ja erilaisilla vapailla olevat työntekijät mukaan lukien. Säätiön palveluksessa oli 4 henkilöä.

Työterveyshuolto on ostettu Attendo MedOne Oy:ltä. Työsuojelutoimikunta on valittu vuosille 2012 – 2013. Toimikunta on yhteinen koko Taukokangas-konsernille.
Ammattitaitoinen, motivoitunut ja ystävällinen henkilökunta on edelleen Taukokankaan parhaimpia kilpailuvaltteja. Laatujärjestelmän tehokas hyödyntäminen, kehityskeskustelut ja ammatillinen täydennyskoulutus ovat painopistealueina henkilöstön kehittämisessä.

Henkilökunnan jaksamista edistettiin mm. työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja tukemalla virkistystoimintaa. Työntekijöille on järjestetty mahdollisuus myös yksilöllisiin kuntotestauksiin ja ohjaukseen. Eri työntekijäryhmille on järjestetty ryhmämuotoista työnohjausta ja työntekijöillä on mahdollisuus yksilölliseen työnohjaukseen.

Työilmapiirimme on avoin ja valmis uusiin haasteisiin!

Tietoja Taukokankaasta löytyy osoitteesta www.taukokangas.fi.

Avoimet työpaikat

Avoin työhakemus