Mikeva Oy

Vahvaa kasvua ja elämänmyönteistä toimintaa

Mikeva Oy on valtakunnallinen yritys, joka on perustettu vuonna 1987. Mikeva tuottaa sosiaalialan kuntoutus-, kasvatus-, tuki-, koti-, työtoiminta-, hoiva- ja asumispalveluja kunnille ja kaupungeille sekä yksityisille asiakkaille yli 40 paikkakunnalla 66 yksikössä. Mikevan palvelut ovat suunnattu mielenterveys- ja / päihdeasukkaille, kehitysvammaisille javanhuksille sekä lapsille ja nuorille.

Lähes 1000 ammattitaitoista mikevalaista pitää huolen siitä, että asukkaillamme ja asiakkaillamme on joka päivä hyvä olla.
Teemme tiivistä yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Pidämme henkilökuntamme osaamista ja motivaatiota yllä jatkuvalla koulutuksella, joka kattaa koko hoito- ja kuntoutusmallin.

Mikeva-brändi on takuu hyvästä olosta ja kumppanuudesta, kehittämisestä ja halukkuudesta luoda aitoa, elämänmyönteistä toimintaa. Sertifioitu laatujärjestelmämme auttaa ja mahdollistaa kehittämään jatkuvasti asumis- ja kuntoutuspalveluprosessejamme. Selkeällä ja yhtenäisellä johtamis- ja raportointijärjestelmällä varmistamme Hyvä Olla -lupauksemme koko organisaatiossa.

Mikeva yhtenä Suomen suurimmista yksityisen sosiaalipalvelualan yrityksistä kasvaa voimakkaasti. Perustamme uusia palvelukoteja, kehitämme kuntoutusmalleja ja yhteistoimintaa. Olemme kiinnostuneita hyvistä yritysostokohteista. Tahtotilamme on jakaa näkemyksiä ja kokemuksia kuntien, kaupunkien ja kolmannen sektorin kanssa.

Mikevan Hyvän olon arvolupaus

Arvot näkyvät Mikevan toiminnassa kokonaisvaltaisesti asukkaan, omaisen, vierailijan ja yhteistyökumppaneiden kohtaamisessa sekä työyhteisöjen sisällä. Arvot perustuvat yhteiseen tahtotilaan, näkyvät menestyksekkäänä toimintana, tavoitteiden saavuttamisena ja tyytyväisyytenä.

Mikevan toimintaa ohjaavia arvoja ovat
Luotettavuus (L) – Luotettava palvelu on jatkuvaa, vastuullista ja läpinäkyvää.
Yksilöllisyys (Y) – Yksilöllisyys tarkoittaa asukkaan elinkaaren, elämäntilanteen ja tavoitteiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja annettavan palvelun sopeuttamista tähän käsitykseen.
Hyvä olla (H) – Toiminnan lähtökohtana on keskinäinen arvostus, kunnioitus ja hyvinvointi.
Turvallisuus (T) – Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.
Yhteisöllisyys (Y) – Elämä on yhdessäoloa ja jokaisen toimintaa yhteisen hyvän eteen.

Tule tekemään tärkeää työtä kanssamme

Lunastaaksemme Hyvän Olon palvelulupauksemme asiakkaillemme myös henkilöstön on voitava hyvin. Mittaamme säännöllisesti henkilöstömme hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä, ja terveyden ylläpitoon panostava työterveyshuoltomme toimii valtakunnallisesti. Edistämme henkilöstömme työtyytyväisyyttä myös toimivalla palkitsemisjärjestelmällä. Matalahierarkinen tapamme johtaa sekä sertifioitu laatujärjestelmämme tekevät työskentelystä hyvin toimivaa ja vastuunjaosta selkeää.

Mikevassa työskentelee

• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
• Sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja, geronomeja, lasten ja nuorten kasvatukseen kouluttautunutta henkilökuntaa
• Toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja

Useiden muiden alueiden erityisosaajia

Haluatko Mikevan ammattilaiseksi?

Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.

Avoimet työpaikat

Avoin hakemus

Kotisivu