KSSHP

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 4200 eri alojen ammattilaista, joista lääkäreitä on 400 ja hoitohenkilöstöä 2450. Tarjoamme töitä niin ammattilaisille kuin opiskelijoillekin moniammatillisissa työyhteisöissä, joissa panostetaan merkittävästi koulutus- ja tutkimustoimintaan. Osaava henkilöstömme pystyy tarjoamaan lähes kaikkien lääketieteellisten erikoisalojen palveluita. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee viihtyisässä ja palveluiltaan korkeatasoisessa Jyväskylässä.

Erikoistumaan sairaanhoitopiirille

Yleissisätaudit, yleiskirurgia ja yleispsykiatria

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriin on perustettu v.2011 kirurgian, sisätautien ja psykiatrian professuurit, jolloin Sinulla on uutena mahdollisuutena aloittaa erikoistumisopinnot yleissisätautien, yleiskirurgian tai yleispsykiatrian strukturoidussa koulutusohjelmassa. Näillä aloilla voit suorittaa (lähes) koko erikoistumisen Keski-Suomessa. Vahvuutemme on myös vankka päivystyslääketieteen erityisosaaminen – alustavat neuvottelut päivystyslääketieteen koulutusohjelman käynnistämisestä ovat alkaneet!

Koulutustoiminta

Tarjoamme sisällöllisesti ja menetelmällisesti laadukasta ja monipuolista koulutusta koulutusvaiheesi ja henkilökohtaiset intressisi huomioiden. Keski-Suomen keskussairaalan kaikkia eri erikoisaloja palveleva Tietotaitopaja tarjoaa mahdollisuuksia kliinisten taitojen harjoitteluun, katso lisääwww.tietotaitopaja.fi

Perehdytystä, tukea ja ohjausta

Räätälöimme jokaiselle koulutettavalle henkilökohtaisen koulutussopimuksen ja järjestämme henkilökohtaisen ohjaajan erikoisala/terveyskeskuskohtaisesti. Tarjoamme koulutuksen alussa tukea päivystyksellisten tietojen ja taitojen osaamisen edistämiseen keskussairaalan päivystysyksikön yhteydessä suoritettavan säännöllisen koulutuksen myötä. Lisäksi järjestämme erikoistuville lääkäreille säännöllisesti yhteisiä koulutuksellisia teemapäiviä, jotka tukevat myös verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa.

Amanuenssit

Amanuenssit toimivat tietyillä tulosyksiköillä, joista sovitaan erikseen. Heidän esimiehenään toimii sairaanhoidon hallinnon apulaisylilääkäri. Amanuenssien koulutuksesta vastaa vastuualueen ylilääkäri. Amanuenssien harjoittelun yhteyshenkilö on toimistosihteeri Leena Kankainen 014 269 1189.

Lisätietoja

Asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen, p.014 269 5156, etunimi.sukunimi@ksshp.fi
Toimistosihteeri Leena Kankainen, p.014 269 1189, etunimi.sukunimi@ksshp.fi

Yhteystiedot

rekrytointi@ksshp.fi
Puh. (014) 269 1383

Avoimet työpaikat