Elisa

Elisan toimintamalli

Elisan ohjausmalli muodostuu yksiköistä, tulosyksiköistä ja tukiyksiköistä sekä segmenteistä. Toimintamallin ulkopuolella ovat Elisa Eesti sekä joukko erillisyhtiöitä, joista Elisa omistaa vaihtelevia osuuksia. Elisan toimintamallin tavoitteena on asiakasläheisyyden ja kustannustehokkuuden parantaminen edelleen.
Elisan perusarvot kaikessa liiketoiminnassa ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, uusiutuminen ja tuloksellisuus.

Näin elisalaiset kokevat arvojen ohjaavan omaa työtään:

Asiakaskeskeisyys
Olen tuottamassa tärkeää palvelua asiakkaalle. Siksi asetan itseni aina asiakkaan asemaan – mikä olisi minulle asiakkaana tärkeää? Kuuntelen herkällä korvalla, havainnoin ja ymmärrän asiakkaamme tilanteita. Kehitän työtä niin, että asiakkaan kokema hyöty ja merkitys kasvavat – pyrin luopumaan sellaisesta, mikä ei hyödytä asiakasta.

Vastuullisuus
Tunnistan vastuuni. Välitän kokonaisuudesta. Huolehdin siitä, että minkään asian hoitaminen ei jää kesken. Huolehdin palveluketjun toimimisesta tekemällä tarpeen vaatiessa enemmän kuin omat vastuuni edellyttävät. En keuhkoa tai mesoa, pidän lupaukset ja teen. Tuloksellisella toiminnalla varmistan sen, että elisalaisilla on työtä ja että omistajat ja yhteiskunta hyötyvät. Huolehdin osaltani ympäristön hyvinvoinnista ja valitsen ympäristöystävällisen vaihtoehdon toiminnalleni.

Uusiutuminen
Olen utelias oppimaan ja parantamaan työtä joka päivä. Janoan kehittymistä ja uusiutumista. Luon yhdessä muiden elisalaisten ja kumppaniemme kanssa yhä parempia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Tuloksellisuus
Tunnistan minulle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet, joilla niihin pyritään. Pyrin kestävillä ratkaisuilla tavoitteisiin ja ylikin. Varmistan toteuman mittareiden tulosten avulla. Toteuma suhteessa tavoitteisiin ja aiempaan toteumaan toimivat pohjana, kun kehitän tekemistäni yhä laadukkaammaksi ja tuloksellisemmaksi.

Vastuullinen edelläkävijä ja joustavan työn moderni suunnannäyttäjä

Elisan menestys perustuu osaavaan henkilöstöömme. Elisa on vastuullinen yritys, jonka juuret ja perimä ovat Suomessa. Työllämme on siten vaikutusta lähes jokaisen suomalaisen arkeen. Edelläkävijyys perustuu osaavan henkilöstömme työpanokseen. Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvaan uusiutumiseen kannustavan työyhteisön sekä nykyaikaiset työvälineet ja joustavat tavat tehdä työtä.

Joustavan työn moderni suunnannäyttäjä

Me Elisassa olemme oivaltaneet, että onnistuneen työsuorituksen ja aikaisempaa paremman tuloksen voi yhä useammin saavuttaa, vaikka läsnäolopäiviä fyysisellä työpaikalla olisi vähän. Selkeät tavoitteet, modernit työvälineet ja joustavat mahdollisuudet työntekoon lisäävät mielekkyyttä ja samalla tuottavuutta sekä säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä. Siksi siis suosimme joustavia työtapoja elääksemme mahdollisimman täyttä elämää.

Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin

Haluamme Elisassa kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja erityisesti edistää työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Hyvinvointia ja vireyttä ylläpidetään laadukkaalla työterveyshuollolla, mahdollisuudella osallistua alueelliseen virkistystoimintaan sekä liikunta- ja kulttuurikerhotoimintaan. Vapaa-ajan liikunta- ja harrastustoimintaan kannustetaan liikuntaseteleillä ja mahdollisuudella varata lomaosakkeita eri puolelta Suomea. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestämme säännöllisesti erilaisia työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistäviä tapahtumia ja tietoiskuja.

Ei vain palkka

Tarjoamme osaaville työntekijöillemme kilpailukykyisen kokonaisansion, jolla ylläpidämme työntekijöiden innostusta ja motivaatiota tehdä töitä menestyksen eteen. Elisa palkitsee työntekijöitään hyvistä suorituksista, arvojen mukaan toimimisesta sekä koko yhtiön menestyksestä tulos- tai suorituspohjaisen palkitsemisjärjestelmän muodossa.

Kehityksen ja kasvun mahdollisuus osaavalle henkilöstölle

Mielenkiintoiset haasteet ja tehtävät sekä työympäristö, joka mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen ja oman ammattitaidon laajentamisen, on meille itsestään selvyys. Lähtökohtana on oman ammattitaidon kehittäminen työssä oppimalla.  Tarjoamme mahdollisuuksia laajentaa henkilökohtaista osaamista osallistumalla aktiiviseen tehtäväkiertoon. Tehtäväkiertoa edistääksemme etsimme avoimiin tehtäviin osaajia talon sisältä ja teemme tehtäväkierron mahdollisimman helpoksi ja läpinäkyväksi.

Avoimet työpaikat