Atria Suomi Oy

Atria Oyj on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen elintarvikealan yritys. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Atrian liikevaihto vuonna 2012 oli 1 343,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 898 henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. 

Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta.

Atria Suomi Oy on Atria Oyj:n tytäryhtiö, joka vastaa konsernin Suomen toiminnoista. Yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi tuoreita elintarvikkeita ja niihin liittyviä palveluja. Atria Suomen liiketoimintoja ovat:
• lihaliiketoiminta
• lihavalmisteliiketoiminta
• siipikarjaliiketoiminta
• valmisruokaliiketoiminta

Atria Suomen ydinvahvuuksia ovat:
• vahva markkina-asema
• hyvä kuluttajatuntemus ja asiakkuuksien hallinta: kuluttajien osto- ja ruokailutottumusten tunteminen on elintarviketeollisuuden keskeisin haaste, jonka Atria hallitsee hyvin. Atria toimii yhteistyössä päivittäistavarakaupan johtavien toimijoiden kanssa.
• tehokas tuotantorakenne sekä muutosprosessien ja toimitusketjun hyvä hallinta: Atria on vastannut päivittäistavarakaupan ja koko toimintaympäristön muutoshaasteisiin mittavilla investoinneilla, jotka tehostavat sen tuotantorakenteita.

Rekrytointi

Toimintaympäristön nopeat muutokset ja asiakas- ja kuluttajaläheisyyden toteuttaminen haastavat jokaista atrialaista olemaan päivittäin ammatissaan ruoka-alan paras osaaja. Henkilöstön osaamisen kehittymisen tarpeita seurataan Atrialla säännöllisen ja systemaattisen osaamisen johtamisen -prosessin avulla, joka mahdollistaa kehittämistoimenpiteiden oikeanlaisen kohdentamisen.

Oppimismahdollisuudet

Atrialla halutaan tarjota jokaiselle uudelle henkilölle mahdollisuus onnistuneeseen työskentelyyn. Henkilökohtaista kasvua alan parhaaksi osaajaksi tuetaan systemaattisilla työnopastus- ja perehdytyskäytännöillä heti työsuhteen alusta alkaen.

Henkilökunnan kehittymistä tuetaan myös kattavalla lyhytkoulutus- ja valmennustarjonnalla. Johtaminen ja esimiestyö on tunnistettu Atrialla yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöistä ja siihen panostetaan useilla eri koulutus- ja valmennusmuodoilla.

Atrialla kannustetaan myös omatoimiseen oppimiseen, tiedonhakuun ja kouluttautumiseen sekä liikkuvuuteen Atria Suomen ja koko konsernin sisällä.

Avoimet työpaikat

Jos avoimia työpaikkoja ei ole, voit jättää avoimen hakemuksen. Sinuun otetaan yhteyttä, jos hakemuksesi kanssa edetään.

Avoin hakemus