Deloitte

Tietoa meistä

Deloitte on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita. Monipuolinen palvelutarjontamme kattaa tilintarkastukseen, riskienhallintaan, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut. Yhdistämme eri osaamisalueiden asiantuntemuksen ratkaisuiksi, jotka parantavat asiakkaidemme kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Suomessa meillä on jo yli 400 asiantuntijaa neljässä toimipaikassa. Meille asiakkaiden kuunteleminen ja heidän tarpeidensa tunteminen ovat pitkäjänteisen yhteistyön perusta. Kokoamme jokaista toimeksiantoa varten asiakkaan tarpeita vastaavan asiantuntijatiimin, jonka osaamisessa yhdistyvät syvä toimialatuntemus, eri osaamisalueidemme pitkäaikainen kokemus sekä uusimpien säädösten ja päätösten tunteminen. Toimialatiimeissämme on alan erityispiirteet ja toimintaympäristön tuntevia asiantuntijoita, jotka edustavat jokaista osaamisaluettamme.

Kansainvälinen verkosto siellä missä asiakkaamme

Olemme osa maailmanlaajuista Deloitte Touche Tohmatsu Limited -ryhmittymää (DTTL), jonka palveluksessa on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön Deloitten koko maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston asiakastiimiemme kautta.

Yhteiset arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme

Rehellisyys
Olemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme korkeita ammatillisia ja eettisiä toimintatapoja.

Merkittävän lisäarvon tuottaminen
Haluamme tuottaa merkittävää hyötyä asiakkaillemme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palvelujamme asiakkaidemme parhaaksi. Kokoamme jokaiseen toimeksiantoon tiimin Deloitten pätevistä asiantuntijoista ja käytämme parhaita menetelmiä.

Sitoutuminen asiakkaisiimme ja henkilöstöömme
Sitoudumme aidosti pitkäjänteiseen asiakasyhteistyöhön. Kuuntelemme asiakkaidemme ja asiantuntijoidemme tarpeita ja mielipiteitä. Kannustamme henkilöstöämme aloitteellisuuteen, oman panoksen antamiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Meillä vallitsee keskinäinen luottamus ja kunnioitus. Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella.

Erilaisuuden hyödyntäminen
Etsimme yhdessä asiakkaalle parhaan ratkaisun riippumatta siitä, missä päin maailmaa asiakas toimii. Huomioimme kulttuurista johtuvat erot. Olemme avoimia uusille näkökulmille, ja hyödynnämme erilaisuuden tarjoamat edut. Erilaista osaamista yhdistämällä pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisia ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme.

Navigoi urallasi

Deloittella jokaisella asiantuntijallamme on oma counselor, joka tukee counseleeta tämän uralla ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa ja kehittymisalueensa. Tärkeä osa organisaatiokulttuuriamme ovat jatkuva oppiminen, haastavat työtehtävät ja kokemukset sekä monipuoliset uravaihtoehdot. Deloittella ura ei ole kiveen kirjoitettu, vaan muodostuu asiantuntijoidemme omien intressien mukaan, ja haluamme auttaa asiantuntijoitamme löytämään itselleen mielekkään uran. Tutustu lisää osaamisen kehittämiseen ja ainutlaatuiseen uraohjaukseemme.

Osaamisen kehittäminen

Deloitten toiminta ja menestyminen perustuvat asiantuntijoidemme osaamiseen, hyviin suorituksiin ja kehittymiseen. Osaamisen kehittämistä ohjaavat tarpeet ja asiantuntijan oma mielenkiinto sekä tavoitteemme tarjota asiakkaillemme ylivertaista palvelua. Työn kautta oppiminen on olennainen osa osaamisen kehittämistä, ja työskentely eri alojen asiantuntijoiden sekä erilaisten asiakkaiden kanssa tarjoaa uusia haasteita joka päivä. Laaja palvelutarjontamme ja monet toimialamme tarjoavat asiantuntijoillemme useita erilaisia uramahdollisuuksia.
Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön kehittämisen kohteet ovat ammatilliset tiedot ja taidot, toimintamallit sekä asenteet, arvot ja motivaatio. Koulutustarjontaamme kuuluu mm. lähiopetuksessa toteutettavat valmennuskokonaisuudet, erilaiset eLearning- ja itseopiskelumahdollisuudet sekä ammattitutkintoihin (mm. KHT, CIA, CISA) tähtäävä kouluttautuminen.

Uraohjaus

Uraohjauksella tuetaan kokonaisvaltaisesti asiantuntijoiden tietoista ja proaktiivista urasuunnittelua, mielekkään uran luomista sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Uraohjauksen muotoja Deloittella ovat yksilölliset, luottamukselliset ja tavoiteorientoituneet ohjauskeskustelut asiantuntijan ja uraohjaajan välillä sekä workshop–muotoinen työskentely ryhmissä.

Uraohjauksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: itsetuntemuksen kehittäminen, koulutustarpeiden selkiyttäminen, uramahdollisuudet Deloittella sekä oman uran ennakoiva suunnittelu. Ohjauskeskustelut pohjautuvat asiantuntijan elämäntilanteeseen, arvoihin, osaamiseen, kiinnostuksen kohteisiin sekä Deloitten tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Hyvinvointi ja palkitseminen

Deloitten toiminta ja menestyminen perustuvat asiantuntijoidemme osaamiseen, hyviin suorituksiin ja yhteistyöhön 110-asenteella. Hyvinvoinnin ja palkitsemisen kokonaisuus Deloittella tukee yrityksemme strategian ja tavoitteiden saavuttamista. Asiantuntijoidemme hyvinvointia tukeva kokonaispalkitseminen koostuu rahallisesta palkitsemisesta, monipuolisista eduista, kehittymismahdollisuuksista uralla sekä hyvästä työympäristöstä.
Edistämme henkilöstömme hyvinvointia sekä vapaa-ajalla että työssä. Deloittella toimii aktiivisesti yhteensä kymmenen erilaista harrastekerhoa. Kerhojen kautta on mahdollista harrastaa kollegoiden kanssa erilaisia liikuntalajeja, soittaa bändissä tai lähteä mukaan tanssitiimiin!  Tarjoamme asiantuntijoillemme laajennetut työterveyspalvelut, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä sairaan lapsen hoitopalvelun. Työhyvinvointia edistää myös hyvä ja toimiva työympäristö, mikä Deloittella tarkoittaa mm. työajan joustoja ja etätyömahdollisuuksia, viihtyisiä toimitiloja ja koko henkilöstön yhteisiä tapahtumia.

Hyvien etujen ja toimintatapojen lisäksi hyvinvoinnin kehittäminen lähtee Deloittella henkilöstön osallistamisesta yhteisiin kehityshankkeisiin, hyvästä johtamisesta ja Deloitte Spiritistä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että jokainen asiantuntijamme viihtyisi aidosti työstään ja voisi joka aamu olla deloittelaisena ylpeä siitä, mitä tekee.

Ota yhteyttä!

Avoimet työpaikat