Auranmaan Tilitiimi

Yrityksestä

Auranmaan Tilitiimi on perustettu vuonna 1997. Toimisto on Tili-instituutin auktorisoima ja valvoma Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsentoimisto. Jäsenyys edellyttää, että toimistolla on KLT-tutkinnon suorittanut vastaava hoitaja. KLT-tutkinto on kirjanpidon ja laskentatoimen ammattitutkinto.

Olemme jäsenenä myös Turun Seudun Tilitoimistot ry:ssä, jonka tarkoituksena on kehittää taloushallinnon osaamista Turun seudulla. Yhdistys järjestää edullisia koulutustapahtumia sekä jäsenyritysten henkilökunnalle että jäsenyritysten asiakkaille ajankohtaisista kirjanpitoa, verotusta ja yrityslainsäädäntöä koskevista asioista.

Auranmaan Tilitiimi sijaitsee Aurassa, noin 30 km Turusta Tampereen suuntaan.

Asiakaskuntaamme kuuluu noin 150 eri alojen pientä ja keskisuurta yritystä. Toimialat vaihtelevat: eri teollisuuden alat, kauppa, elintarvikeala, eri alojen ammatinharjoittajat, rakennus- ja maanrakennusala, maatalous, terveydenhoitoala jne.

Toiminta-ajatus

Tarjoamme yrittäjille palvelua niillä taloushallinnon osa-alueilla, joihin yrittäjän oma aika tai taidot eivät riitä. Jokaisen kannattaa kohdistaa osaamisensa ja aikansa niihin töihin, jotka parhaiten osaa.

Jokaisella asiakkaallamme on oma kirjanpitäjä yhteyshenkilönä. Tiimin tuki on kuitenkin aina takana, sillä vaikeammat kysymykset ratkaistaan yhdessä!
Toimintamme peruspilareita ovat pätevän henkilökunnan lisäksi toimivat atk-ohjelmistot. Käytämme Tieto Enator Oyj:n Economa-ohjelmistoa, joka on erityisesti suunniteltu palvelemaan tilitoimistoja. Lisäksi hyödynnämme Heeros Oy:n sähköisen taloushallinnon ratkaisuja toiminnoissamme. Maatalouskirjanpito-ohjelman toimittaja on Turun Tietoaika Oy. Verojen laskennassa ja suunnittelussa käytämme Profit Hunter-ohjelmistoa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa auralainenAsianajotoimisto Kari Tuomola sekä joukko ammattitilintarkastajia. Jatkuvalla opiskelulla ja koulutuksella pyrimme kehittymään ja pysymään ajan tasalla työssämme.

Palvelut

• Kirjanpito ja tilinpäätös
• Palkanlaskenta ja muu henkilöstöhallinto
• Laskutus ja reskontran ylläpito
• Verotusasiat
• veroilmoitukset
• veronoikaisut ja-valitukset
• verosuunnittelu
• Yhtiöoikeudelliset palvelut
• yrityksen perustamiset
• yhtiöjärjestykset, yhtiösopimukset
• yhtiömuotojen muutokset
• Maatalouskirjanpito ja -verotus
• Muut palvelut
• hakemusten laadinta
• perheoikeudelliset asiakirjat
• muut yrityksen elinkaaren aikana eteen tulevat asiat
• TietoEnator Oyj:n kanssa tehdyllä sopimuksella voimme noutaa kaupparekisteristä esimerkiksi ajan tasalla olevat kaupparekisteriotteet ja tilinpäätöstiedot

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot