Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Keuda on ammatillisen koulutuksen monialainen, uudistava suunnannäyttäjä ja osaamisen varmistaja sekä työllistymisen edistäjä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Kahdessatoista koulutusyksikössämme ja oppisopimuskeskuksessa opiskelee noin 7 000 vuosiopiskelijaa. Koulutustarjontamme on käytännönläheinen ja se kattaa kaikki eri koulutusalat. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet ja yksilöllisen opiskeluohjelman.

Keuda on kuntayhtymä, jonka omistavat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnat. Alueella asuu noin 200 000 asukasta. Ammattitaitoisen henkilökuntamme määrä on noin 620 ja liikevaihtomme vuonna 2012 oli noin 57 miljoonaa euroa.

Keudan slogan Työelämän taitaja kertoo sekä henkilöstöstämme että meiltä valmistuneista ammattilaisista.

Tuotamme asiakkaillemme hyvinvointia ja kilpailukykyä tarjoamalla tasokkaita, vetovoimaisia ja työelämälähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluja.
Tervetuloa tutustumaan koulutustarjontaamme!

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategia on työyhteisömme tahdonilmaus arvojemme mukaisesta henkilöstöpolitiikasta, jota noudatamme saavuttaaksemme asetetut strategiset tavoitteet. Siinä määritellään ne yhtenäiset toimintaperiaatteet joiden mukaisesti henkilöstön työehdot määräytyvät, miten henkilöstön rekrytoinnissa toimitaan, henkilöstön osaamista kehitetään ja hyödynnetään koko Keudassa, sekä miten työhyvinvointia ylläpidetään.

Arvostamme ammattitaitoa: Henkilöstö on sitoutunutta, työhönsä monipuolisesti kykenevää, ammatillisesti kilpailukykyistä ja osaaminen on työyhteisössä jatkuvan kehittämisen kohteena.

Sitoudumme asiakaslähtöisyyteen: Asiallisen, ystävällisen, yhteistyökykyisen sekä asiakasnäkökulman huomioon ottavan henkilöstön ammattitaito on hyvää ja toiminta selkeää.

Toimimme vastuullisesti: Toiminta on avointa, oikeudenmukaista, vastuullista, johdonmukaista ja eettisesti kestävää. Työyhteisö on turvallinen ja muutoksia johdetaan hallitusti.

Uudistumme yhteistyössä: Tuloksellinen yhteistyö edellyttää toimivaa luottamusmiesjärjestelmää, yhteistoimintamenettelyä sekä työsuojeluorganisaatiota. Työyhteisön hyvinvointia ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä kehitetään yhteistyössä.

Avoimet työpaikat

Kotisivu