Alkio-opisto

Opintoja – aterioita – unta

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto. Lisäksi Alkio-opisto järjestää kesäkursseja ja tarjoaa erilaisia ravintola-, kokous-, juhla- ja majoituspalveluja.

Vuosittain kampuksella opiskelee noin 300 eri puolilta Suomea tullutta opiskelijaa. Heistä Alkio-opiston opiskelijoita on noin 220 ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita noin 80. Kampusalueella asuvia on noin 160.

Alkio-opiston juhla- ja majoituspalveluita käyttää vuoden aikana pari tuhatta asiakasta. Erilaisia asiakkaiden tapahtumia ja tilaisuuksia Alkio-opistolla on vuosittain parikymmentä.

Tule tutustumiskäynnille!

Alkio-opisto on Jyväskylässä sijaitseva kansanopisto, joka tarjoaa sinulle laadukasta ja mukaansa tempaavaa opetusta sekä mahdollisuuksia kasvuun, sivistykseen ja oman polun löytämiseen. Teemme yhteistyötä seitsemän yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun kanssa. Alkiolla on tarjolla kymmeniä yliopistollisia arvosanoja ja niiden osia sekä amk-opintokokonaisuuksia. Katso laaja opintotarjottimemme päävalikosta kohdasta Opiskelu.

Opiskelijat kertovat ja Opiskelijat arvioivat.

Alkio on hyvä väylä jatko-opintoihin. Sinulla on vuoden aikana mahdollisuus suorittaa tehokkaasti opintoja, syventää tietämystäsi ja valmentautua pääsykokeisiin. Yhdessä muiden kanssa opiskelu on antoisaa. Pätevien opettajien ohjauksessa voit saavuttaa erinomaisia tuloksia ja olet askeleen lähempänä tavoitettasi. Moni opiskelee meillä toisenkin vuoden, mikä mahdollistaa pääsyn yliopistoon erillisvalinnalla.

Alkion voima

Alkion voima kumpuaa hyvästä henkilökunnasta. Alkion työntekijät arvostavat ja pitävät tärkeinä yhteistyötä, kehittämistä, huolenpitoa, oikeudenmukaisuutta, vastuullisuutta, ystävällisyyttä ja avoimuutta.

Tarjoamme laadukasta opetusta ja palvelua turvallisessa ympäristössä ja mahdollisuuden henkiseen kasvuun, sivistykseen ja oman polun löytämiseen. Opiston yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus vahvistavat sosiaalisia taitoja, suvaitsevaisuutta ja vastuunottoa yhteisistä asioista. Opiskelussamme painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Palvelumme on ystävällistä ja ruoka terveellistä.

Alkion henki

Alla on työntekijöiden luonnehdintoja työskentelystä Alkiolla.

”Alkion väki tekee työtä suurella sydämellä.”
”Parasta on työn mielenkiintoisuus, itsenäisyys ja vaihtelevuus.”
”Ilmapiiri ja asiakkaat parasta!”
”Työssä viihtyy, koska voi koko ajan oppia uusia asioita.”
”Ihmiset ottavat toisensa huomioon. Kaikki auttavat toisiaan.”
”Parhaat asiat työssäni ovat työkaverit ja opiskelijat.”
”Vapaus omassa työssä ja vastuu yhteisestä hyvästä.”

Alkio-opisto on täynnä elämää

Kampuksella opiskelee tällä hetkellä 234 opiston opiskelijaa seuranaan noin 100 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Tammikuussa opistolla aloitti opintonsa yli 70 uutta opiskelijaa, mikä on historiallisesti suurin määrä. Uusina puolivuotisina linjoina meillä käynnistyivät mm. kauppis jalääketieteen valmennus.

Syksyllä alkaa uusi luonnontieteen SCI-linja. Tarjolla on lukion fysiikan, kemian, biologian ja matematiikan opintoja. Linjalla rutinoidutaan erityisesti pääsykokeissa vaadittavan laskurutiinin kehittämiseen ja ylläpitoon.

Syksyn opintotarjonnassa on tarjolla uutuutena mm. 27 opintopisteen Japani-opinnot, joissa on mahdollista tutustua monipuolisesti Japanin omaleimaiseen kulttuuriin.

Töihin Alkiolle

Alkio on tunnettu hyvästä yhteishengestään ja lämpimästä vastaanotosta. Alkiolle on helppo tulla. Avoimessa ja välittömässä ilmapiirissä tekee työtä kolmisenkymmentä vakituista työntekijää, joiden rinnalla työskentelee vuosittain erimittaisia työrupeamia tekeviä iloisia ja työhönsä sitoutuneita apujoukkoja: siviilipalvelusmiehiä, opettajan sijaisia, TET-harjoittelijoita, keittiöapulaisia, opetusharjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä. Opetuspuolella työskentelee vuosittain kymmeniä asiantuntevia eri alojen tuntiopettajia.
Haluaisitko töihin tai harjoitteluun Alkiolle?

Kotisivu

Ota yhteyttä!

Jaana Kemppainen
KT, rehtori
020 786 2752*
jaana.kemppainen@alkio.fi

Kirsi Hintsanen
FM, vararehtori
020 786 2763*
kirsi.hintsanen@alkio.fi

Toimisto
klo 8 – 15
020 7862 750*
toimisto@alkio.fi