Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto – monialainen uudistaja

Aalto-yliopiston kunnianhimoinen tavoite on nousta akateemiseen maailmanluokkaan vuoteen 2020 mennessä. Olemassa olevat vahvuudet sekä lukuisat kehityshankkeet
muodostavat pohjan tavoitteen toteutumiselle. Yliopiston ainutlaatuinen kilpailuetu syntyy omien alojensa huippuosaajien yhteistyöstä.

Aallossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Heidän ansiostaan yliopisto tunnetaan tieteensä, taiteensa ja opetuksensa laadusta. Maailmanluokan yrityksiä, tieteellisiä läpimurtoja ja yksilötason mainetekoja yhdistää usein kolme asiaa: vahva usko omaan osaamiseen ja lähes mahdottomilta kuulostaviin tavoitteisiin, luja tahto menestyä ja edetä kohti valittua suuntaa myös vaikeina aikoina sekä erityislaatuinen kyky luoda uutta ja parempaa.
Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta, joita ovat: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Perustieteiden korkeakoulu.
Kansainvälisesti tunnustettu tutkimusyliopisto

Aalto-yliopisto on kansainvälisesti tunnustettu monialainen tutkimusyliopisto. Tutkimus on pitkäjänteistä, korkeatasoista sekä tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Yliopisto ymmärtää ja ennakoi yhteiskunnan tarpeita sekä pyrkii vaikuttamaan niihin.  Korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen perustuen se edistää yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvointia ja elämän laatua.

Yliopisto vaikuttaa merkittävästi kansalliseen ja eurooppalaiseen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiostrategiaan.

Ura Aallossa

Aalto-yliopisto on Suomen johtavien yliopistojen muodostama yliopisto, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopiston laajat koti- ja ulkomaiset verkostot sekä hyvät suhteet ympäröivään yhteiskuntaan takaavat pysymisen innovatiivisena ja kehityksen kärjessä. Kampuksemme sijaitsevat Espoon Otaniemessä sekä Helsingin Arabiassa ja Töölössä. Toimipisteitä on myös Mikkelissä, Porissa ja Vaasassa.

Aalto-yliopisto on noin 5 000 työntekijän ja 20 000 opiskelijan kansainvälinen työyhteisö, joka tarjoaa henkilöstölleen innostavan työympäristön, haasteelliset työtehtävät,hyvät työskentelyolosuhteet ja kannustavat urajärjestelmät. Työnantajana yliopisto panostaa erityisesti henkilöstönsä hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Yliopistossa on käytössä kansainvälisen mallin mukainen tenure track -urajärjestelmä, joka tarjoaa nuorille tutkijakyvyille selkeän urapolun kohti pysyvää professuuria.

Avoimet työpaikat

Kotisivu